Союзка обувная.

http://sam-master.com/chasti-obuvi/soyuzka-obuvnaya