Подошва обуви, материал для её изготовления

http://sam-master.com/rashodnyiy-material/podoshva-obuvi-material-dlya-eyo-izgotovleniya