Когда нужно растянуть голенища сапог

http://sam-master.com/vashi-pokupki/kogda-nuzhno-rastyanut-golenishha-sapog